NL Overkoepeling

Nederlandse overkoepeling

N.a.v. het huidig ontbreken van een Nederlandse OCRA willen wij als BOCRA ons engageren om een hulp te bieden voor de Nederlandse OCR Atleten. 

We willen hierbij benadrukken dat dit een tijdelijk engagement is om een herstart van een Nederlandse bond te bespoedigen en zal ook worden overgedragen vanaf er een stabiliteit aanwezig is binnen de organisatie. We starten met een periode van 1 jaar om de herstart in het werk te stellen, we zullen dit verder opvolgen en bespreken met de mensen die vanuit Nederland de belangen van de Nederlandse atleten terug zullen behartigen.  

Onze intenties:

– Ondersteunen Nederlandse atleten

– Heropstart Nederlandse bond 

– Samenwerken richting komend nationaal Kampioenschap

– Basis opbouwen waarna een Nederlands bestuur het terug kan overnemen en verder uitbouwen ten voordele van alle Nederlandse atleten

– Meer stabiliteit i.s.m. Nederlandse inbrengen

Nederlandse Verantwoordelijke op heden: Nayibe Statia

Momenteel is Nayibe de Nederlandse verantwoordelijke. We zullen dit verder uitbouwen in overleg, om zo een bredere kern te verkrijgen voor de Nederlandse atleten, met ondersteuning van het BOCRA bestuur.