Aangifte


Een ongeval aangeven?


In eerste instantie is het belangrijk dat je jouw ongevalaangifte zo snel mogelijk aangeeft bij Sporta alsook een melding te maken bij BOCRA:  verzekeringen@belgianocra.be

Online aangifte – Extranet

 1. Je logt in op Mijn Beheer van Sporta,  klikt door naar het menu ‘Mijn verzekeringen’ – ‘Nieuwe Aangifte’ en volgt de stappen die daar staan.
 2. Sporta zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias. Op datzelfde moment ontvang je van Sporta een bevestigingsbrief met dossiernummer van Ethias en de verder te doorlopen stappen. Vanaf dat moment kan de clubbestuurder de verwerkte aangifte ook via extranet consulteren. Als jouw e-mailadres in Mijn Beheer staat, ontvangt jij de bevestigingsbrief ook per mail.
 3. Zodra de bevestigingsbrief aangekomen is, kan je het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) opsturen naar Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt of doormailen schadebeheer@ethias.be. Vermeld zeker je dossiernummer!
 4. Bezit Ethias het geneeskundig getuigschrift, dan bezorgt Ethias het slachtoffer een brief met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
 5. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis … naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’).
 6. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Per post

 1. Eerst vullen het slachtoffer en de behandelende geneesheer het aangifteformulier in. Gaat het om een sportongeval buiten clubverband, gebruik dan dit aangifteformulier
 2. Vul onderstaande gegevens in bij clubgegevens en stuur het binnen de 8 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem.
  1.  clubbestuur: BOCRA
  2. contactpersoon: Sven Maes
  3.  mail: verzekeringen@belgianocra.be
  4. tel: +32494718701
 3. Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias. Het kan dus zijn dat het een week duurt eer het formulier van Sporta naar Ethias gaat. Die wachttijd heb je niet als je via Extranet gaat.
 4. Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias.
 5. Ethias stuurt op haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer. Daarop staan een dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest. Aangiftes via formulier kan je niet online consulteren.
 6. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis… naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel terug en maakt een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’).
 7. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 8. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Documenten


Aangifteformulier

Aangifteformulier individu

Geneeskundig getuigschrift