Aangifte


Een ongeval aangeven?


In eerste instantie is het belangrijk dat je het bestuur van BOCRA inlicht omtrent het ongeval. Gelieve hiervoor een e-mail te sturen naar verzekeringen@belgianocra.be met een korte verduidelijking van hoe, wat en waar.

Online aangifte – Extranet

 1. De clubbestuurder logt in via Mijn Beheer,  klikt in de clubomgeving door naar de menu ‘Verzekering’ – ‘Nieuwe Aangifte’ en volgt de stappen die daar staan.
 2. Sporta zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias. Op datzelfde moment ontvang je van Sporta een bevestigingsbrief met dossiernummer van Ethias en de verder te doorlopen stappen. Vanaf dat moment kan de clubbestuurder de verwerkte aangifte via extranet consulteren. Als er een e-mailadres van het slachtoffer in Mijn Beheer staat, ontvangt hij of zij de bevestigingsbrief ook per mail.
 3. Zodra de bevestigingsbrief aangekomen is, kan je het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) opsturen naar Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt of doormailen schadebeheer@ethias.be. Vermeld zeker je dossiernummer!
 4. Bezit Ethias het geneeskundig getuigschrift, dan bezorgt Ethias het slachtoffer een brief met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
 5. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis … naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’).
 6. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Per post

 1. Eerst vullen het slachtoffer en de behandelende geneesheer het aangifteformulier in. Gaat het om een sportongeval buiten clubverband, gebruik dan dit aangifteformulier
 2. Laat de clubbestuurder het – afhankelijk van de interne afspraken op je club – eventueel vervolledigen en stuur het binnen de 8 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem.
 3. Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias. Het kan dus zijn dat het een week duurt eer het formulier van Sporta naar Ethias gaat. Die wachttijd heb je niet als je via Extranet gaat.
 4. Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias.
 5. Ethias stuurt op haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer. Daarop staan een dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest. Aangiftes via formulier kan je niet online consulteren.
 6. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis… naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel terug en maakt een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’).
 7. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 8. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Documenten


Aangifteformulier

Aangifteformulier individu

Geneeskundig getuigschrift