BOCRA

Missie BOCRA


BOCRA is de Belgische Obstacle Course Racing (OCR) federatie en wil de obstakel sport in al haar aspecten ondersteunen. Ze legt zich toe op competitie, recreatie en opleidingen.

Wij zijn het aanspreekpunt voor alle beoefenaars van OCR, zowel competitief als recreatief. We trachten de nodige service en ondersteuning te leveren aan clubs en hun leden. Daarnaast staan we organisatoren bij met advies en de coördinatie van hun evenementen; Wij zijn de referentie voor iedereen die informatie wenst en/of beroep wil doen op onze expertise.

BOCRA creëert een draagvlak en is het uithangbord voor de sport. Ze geeft het goede voorbeeld in de zoektocht naar een gezonde levensstijl, rust en ontspanning. Een leven lang bewegen en respect voor de natuur.

Rechtspersoonlijkheid


Belgian Obstacle Course Racing Association of BOCRA is een vereniging zonder winstoogmerk, afgekort vzw.
Op de site zal deze specifiëring weggelaten worden voor een vlotte leesbaarheid.