Head Marshal

Opleiding: Head Marshal


Een Head Marshal is iemand die reeds enige ervaring en achtergrond heeft in het begeleiden van de competitie tijdens evenementen. Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid over de marshals, is het aansprekingspunt voor organisatoren en houdt de naam van BOCRA in ere.

Een Head Marshal kan in de toekomst ingezet worden om vooraf aan een evenement het veiligheidsdossier van een evenement te overlopen en bij te sturen.

Hij of zij kan mogelijks vlak voor het evenement het parcours aflopen om de obstakels en de omloop te beoordelen, indien nodig de organisatoren te wijzen om enkele veiligheidsissues en vervolgens ook een beeld te vormen van het aantal marshals waar nodig is.

Een Head Marshal is iemand die leiding durft nemen en zich kan uitdrukken voor een groep. Hij of zij informeert enerzijds zowel de vrijwilligers van een organisatie als de marshals van BOCRA over wat hun taak is voor de dag. Anderzijds geeft hij de laatste richtlijnen mee aan de competitielopers en neemt vervolgens de start- en finishprocedure op zich.

Na de aankomst behandeld hij/zij de klachten van competitielopers en bekommerd hij/zij zich over de correctheid van de uitslagen.

Onderdelen van de cursus zijn:
* Veiligheid van het parcours
* Beoordeling van obstakels, inschatten benodigde marshals
* Verdelen van beschikbare marshals tijdens een evenement
* Briefen van marshals en vrijwilligers voorafgaand aan een evenement
* In goede banen leiden van de start- en finishprocedure
* Praktijkopdracht

De praktijkopdracht is een inzet bij een Obstakel Run die samenwerkt met BOCRA.  Voorlopig werken we, in tegenstelling tot de marshal cursus, voor deze opleiding nog niet samen met OCR International. We bekijken nog de mogelijkheden om elkaar hier in de toekomst tegemoet te komen.

De cursus wordt gratis aangeboden (lunch en vervoer naar de cursus zijn voor eigen rekening.)

Ook als Head Marshal leggen we geen minimum inzet vast. We nodigen je uit om jouw toewijding te laten zien door een aantal keren op jaarbasis jezelf als Head Marshall in te zetten. Dat doe je, omdat jij dat wilt! We leggen je geen verplichtingen op en zijn meer den verheugd op het feit dat je je passie voor de sport op deze manier wil uiten.

Vereisten:
Personen die graag de cursus Marshall willen volgen dienen aangesloten te zijn bij BOCRA.  Als je op eigen initiatief een sportongevallenverzekering hebt afgesloten is dat uiteraard ook voldoende. Zoals eerder vermeld hebben we hiermee niet de intentie om Marshalls aan ons te ‘binden’. Dit is vooral belangrijk naar verzekering toe.
Daarnaast dienen kandidaten ook minstens 18 jaar oud te zijn op de dag dat de cursus plaats vindt.
Eenieder die zich wil bijscholen tot Head Marshal dient te beschikken over het certificaat van Marshal/Official dat erkend is door BOCRA en OCR International.

Vergoeding:
We zullen ernaar streven dat wanneer je als Head Marshall ingezet wordt, je minimaal nog een gratis startbewijs ontvangt. BOCRA is voorstander om deze tickets in een pool te steken. Voor elke inzet heb je bijgevolg recht op één ticket uit onze pool. Concrete afspraken over de vergoedingen worden steeds per run met de organisatie gemaakt en tijdig meegedeeld.

Datums:
De eerste cursus vindt plaats op 8 zaterdag april. We starten omstreeks 14u00, aansluitend op de Marshal cursus en gaan door tot 18u00, met een klein halfuurtje pauze tussendoor. De locatie is het OCR Belgium Training Course, gelegen in de Potaardestraat 10 te Stekene.

Meer informatie omtrent de eerste cursus

Inschrijven? Klik hier!

Vragen & contact:
Wens je meer informatie? Contacteer ons!