Marshall

 Cursus Marshall

Wij zijn hiervoor de samenwerking aangegaan met OCR International. BOCRA werkt volgens het OCRIS keurmerk omdat we het als bond van een internationale sport belangrijk vinden dat er op dit gebied ook bepaalde standaarden komen over de landsgrenzen heen.

Een marshall is één van de scheidsrechters bij een wedstrijd. Hij/zij controleert of wedstrijdlopers obstakels en/of het parcours correct nemen volgens de regels voor de desbetreffende wedstrijd en in overeenstemming met de internationale reglementen.

Hij/zij geeft leiding, toont initiatief en heeft de uitstraling van een ter zake kundige die aanstuurt en controleert en is derhalve op de hoogte van alle relevante informatie om een gefundeerd oordeel te kunnen geven en naar buiten te kunnen brengen.

De OCR Marshall toont initiatief, is integer en heeft de uitstraling van een professional die controleert bij het nemen van een obstakel. De Marshall is op de hoogte van alle relevante informatie om een gefundeerd oordeel te kunnen geven en weet dit op respectvolle en heldere manier te communiceren.

BOCRA vindt het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. De praktijkopdracht voor de opleiding is dan ook een praktijkdag bij een obstacle course race onder toezicht van een ervaren (head-)marshal.

Onderdelen van de cursus zijn:
* Spelregels
* Basiskennis scheidsrechter
* Wat is “goed en wat is fout”
* Omgaan met weerstand/agressie.
* Snel & objectief beslissen
* Stijl van communiceren
* Oefenen via rollenspel
* Praktijk dag (later te plannen)

De praktijkopdracht is tevens je eerste inzet bij een Obstakel Run die samenwerkt met BOCRA of OCR International.
De cursus wordt gratis aangeboden (lunch en vervoer naar de cursus zijn voor eigen rekening.) We nodigen je uit om jouw toewijding te laten zien door een aantal keren op jaarbasis jezelf als Marshall in te zetten. Dat doe je, omdat jij dat wilt! We leggen je geen verplichtingen op, we ontmoeten je passie voor de sport zien en werken graag met je samen.

De cursus is naast het inhoudelijke deel en het “leren” vooral ook leuk! Je leert elkaar kennen als toekomstig Marshalls en treed toe tot een community van gepassioneerde sportieve mannen en vrouwen.

Zowel BOCRA als OCR International beschouwt een Marshall niet als een bezit. Met het certificaat dat je ontvangt kan je terecht bij elke instantie die dit erkend om als Marshall ingezet te worden.

Vereisten:
Personen die graag de cursus Marshall willen volgen dienen aangesloten te zijn bij BOCRA.  Als je op eigen initiatief een sportongevallenverzekering hebt afgesloten is dat uiteraard ook voldoende. Zoals eerder vermeld hebben we hiermee niet de intentie om Marshalls aan ons te ‘binden’. Dit is vooral belangrijk naar verzekering toe.
Daarnaast dienen kandidaten ook minstens 18 jaar oud te zijn op de dag dat de cursus plaats vindt.

Vergoeding:
We zullen ernaar streven dat wanneer je als Marshall ingezet wordt, je minimaal nog een gratis startbewijs ontvangt. BOCRA is voorstander om deze tickets in een pool te steken. Voor elke inzet heb je bijgevolg recht op één ticket uit onze pool. Concrete afspraken over de vergoedingen worden steeds per run met de organisatie gemaakt en tijdig meegedeeld.

Datums:
14 augustus 2021 om 9u in de Combatzone (zavelput 50  9040 te Sint-Amandsberg) 

Inschrijven? Klik hier!

Vragen & contact:
Wens je meer informatie? Contacteer ons!

Deze opleiding wordt gegeven door één of meerdere van onze marshall-instructeurs