Verzekering

Verzekering
Alle leden van BOCRA zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid ten gevolge van sportbeoefening volgens de voorwaarden in onze polis. Dit betreft een reeds uitgebreid basispakket. Met de verzekering die BOCRA kan aanbieden dankzij haar partners Sporta en Ethias ben je gedekt tegen:
  • Lichamelijke ongevallen
  • Hartfalen en beroertes
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
Wat maakt deze sportverzekering dan wel zo bijzonder? Vooreerst voldoet hij ruimschoots aan de overheidsnormen. Daarenboven krijgt u er deze extra voordelen zomaar bovenop:
  • Geen franchise of kostenplafond. Dat wil zeggen dat u het RIZIV-tarief 100% terug krijgt.
  • Een ongevallendossier kan drie jaar lopen. Standaard is dat slechts twee jaar.
  • Terugbetaling bij brilschade van een lichamelijk ongeval als er een hoofdletsel is.
  • Leden die op eigen initiatief buiten clubverband wandelen, fietsen (geen wedstrijden), zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen, zijn automatisch gedekt!
Concreet betekent het dat je bent verzekerd op alle loopevenementen, inclusief OCR’s wereldwijd. Je bent ook gedekt tijdens zowel individuele trainingen als teamtrainingen. ! Niet inbegrepen in de verzekering:
  • Reisbijstand
BOCRA biedt haar leden wel de kans om zich hiervoor te verzekeren. Er kan een pakket op maat samengesteld worden naar gelang de duur van je verblijf in het buitenland. Voor meer informatie kan je terecht bij je clubverantwoordelijke of via verzekeringen@bocra.be Nuttige documenten
Polis Sportongevallenverzekering Polis Reisbijstandverzekering Een ongeval aangeven?
In eerste instantie is het belangrijk dat je het bestuur van BOCRA inlicht omtrent het ongeval. Gelieve hiervoor onze contactpagina te gebruiken en ons een bericht te sturen met een korte verduidelijking van hoe, wat en waar. BOCRA zal u vervolgens de volgende stappen uitleggen.